PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19

A continuació es detalla el protocol pel que fa a la prevenció amb motiu de la Covid-19 i també les mesures individuals que hauran de seguir les persones que assisteixin a propostes escèniques a Martorell.

L’Ajuntament seguirà els següents protocols, sempre d’acord amb la normativa vigent:

  • Desinfecció diària de tots els espais.
  • A l’entrada de tots els espais hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
  • L’aforament i la disposició del seients compliran les distàncies de seguretat requerides.
  • L’accés i el desallotjament dels espais es faran de manera esglaonada i sota control del personal d’acomodació per garantir la distància de seguretat.
  • Als espais no es facilitarà cap full de mà ni programa de l’acte en paper. La informació estarà únicament disponible en línia.
  • En l’espai d’exhibició s’habilitaran vies accés i sortida per tal de no produir aglomeracions de persones.

MESURES INDIVIDUALS:

  • Recorda que a tots el espais cal mantenir una distància de seguretat entre persones.
  • L’ús de la mascareta és obligatori.

ENTRADES I DOCUMENTS:

  • Caldrà arribar als espais de representació amb prou antelació per facilitar l’entrada esglaonada.
  • Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

Si penses que pots tenir símptomes de la Covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat del virus, queda’t a casa. Segur que tenim l’oportunitat de retrobar-nos ben aviat.